Hírek

10 milliós ingyenpénz

El sem kell adni a meglevő lakását annak, aki vállalja, hogy lesz három gyereke, mert így is megkapja a 10 millió forintos ingyenpénzt és akár a nagyon baráti kamatozású 10 milliós hitelt.

A fél országot ez hozza lázba: a 10 milliós ingyenpénz

 Utolsó frissítés: 

Szerző: Torontáli Zoltán

El sem kell adni a meglevő lakását annak, aki vállalja, hogy lesz három gyereke, mert így is megkapja a 10 millió forintos ingyenpénzt és akár a nagyon baráti kamatozású 10 milliós hitelt. Sőt, azok is hozzájuthatnak a támogatáshoz, akiknek már megvan a három gyerekük. És mi van, ha nem jön össze határidőre a három gyerek? A munkanélküli miért van kizárva ebből? Mi van, ha már hitel terheli a lakást? Hol lehet a pénzért folyamodni? Megpróbáljuk megválaszolni a gyakorlati kérdéseket az új családi otthonteremtési kedvezményről.

Nagyot durrant a kormány legújabb, a gyerekvállalást ösztönző akciója. Fiatal vagy középkorú párok között még a szilveszteri-újévi koccintáskor is kis idő múlva arra terelődött a szó, hogy ki vállal be újabb gyereket vagy gyerekeket, hogy meglegyen a három utód.

A gondolkozást az indította el, hogy a háromgyerekesek – már a 3 gyerekkel rendelkezők is – bizonyos feltételek mellett kaphatnak 10 millió forint ingyenpénzt az államtól, és ha még kell, akkor igen baráti kamatozással további 10 milliót hitelként. Ezt felhasználva pedig új lakásba lehet, sőt kell költözni. A három gyerek elérésnek és az új ingatlan megvételének részletes szabályai teszik bonyolulttá a rendszert, ezeket mutatjuk be alább.

Hogyan kell számolni a három gyereket?

  • Ha nincs még a párnak gyereke, akkor a támogatás igényléséhez össze kell házasodniuk, és 10 éven belül kell igazolniuk a harmadik gyerek meglétét. Ebben az esetben a házaspár legalább egyik tagjának 40 év alattinak kell lennie.
  • Ha a párnak már van egy gyereke, akkor nem feltétel, hogy a szülők össze legyenek házasodva, és az sem, hogy legalább egyikük 40 év alatti legyen. Nekik viszont 8 év alatt kell vállalniuk a két hiányzó gyerek megszületését.
  • Ha a párnak már két gyereke van, akkor szintén nem kell házastársaknak és 40 év alattiaknak lenniük, de 4 év alatt kell igazolniuk a harmadik gyerek megérkezését.
  • Ha a párnak három (vagy több) gyereke van, akkor sem vonatkozik rájuk a házasulási kötelezettség és a korhatár. A legfeljebb 10 millió forint támogatást, illetve a 10 millió forintos hitelt ők is felvehetik, ha új lakásba költöznek, vagy új ingatlant építenek. Fontos, hogy a családnak az új ingatlanba ténylegesen be kell költöznie.

Kinek a gyereke számít bele a háromba?

A támogatás igénylésekor a közös háztartásban élő gyerekek számából indulnak ki, vagyis ha például az egyik szülőnek egy korábbi kapcsolatából van már egy gyereke, a másiknak is, és még van egy közös gyerekük is, akkor nekik összesen már megvan a szükséges három gyerekük (ha ezek valamelyike hiányzik, akkor értelemszerűen jövőben megszülető közös gyerek(ek)kel teljesíthetik a feltételt). Mivel a közös háztartásban való élés a kulcs, a három gyerekbe beleszámítanak az örökbe fogadott gyerekek is.

Ki számít gyereknek?

Aki még nem érte el a 20 éves kort, vagy 20-25 év között van, de iskolalátogatási igazolást tud felmutatni arról, hogy nappali tagozaton tanul.

Mi van, ha a támogatást igénylő pár később elválik?

Ha a támogatásból (is) vásárolt ingatlan az egyik szülőnél marad, akkor nincs változás, nem kell visszafizetni a támogatást.

Ha viszont az ingatlan egyik szülő tulajdonában sem marad (mert például a válás miatt el kell adni, hogy a vagyont elosszák), akkor a támogatást vissza kell fizetni, méghozzá olyan arányban, ahogyan az elvált szülők a vagyonból részesültek.

Igényelhetik-e a támogatást azok, akiknek már van lakása?

Igen, de a legfeljebb 10 millió forintot csak új lakás vásárlására, vagy ház építésére lehet fordítani.

El kell adni a jelenlegi lakást az igényléshez?

Nem, a család választhat, hogy a jelenlegi ingatlanát eladja, vagy nem, de egy megkötés van: a támogatással vett új lakásba mindenképpen be kell költöznie. Ha a jelenlegi ingatlant eladják, és az új lakás/ház megvételéhez/építéséhez nincs szükség 10 millió forintra, akkor csak annyi lehet a támogatás összege, amennyire ténylegesen szükségük van. Egy példán érzékeltetve: a használt lakást eladják 15 millióért, az új lakás pedig 23 millióba kerül, akkor a szülők 8 milliót kapnak.

Aki már felvett egyszer szocpolt/CSOK-ot, az is igényelheti a 10 milliót?

Igen, de csak kevesebbet, mert a 10 millió forintból le kell vonni a korábban felvett szocpol/CSOK összegét.

El lehet adni a szocpolból vásárolt lakást a 10+10 millió igényléséhez?

A régi szocpolos lakásoknál főszabályként 10 évig elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztek be, a felvett szocpol összegéig pedig a magyar állam javára jelzálogjogot jegyeztek be. Ha azonban az ingatlant abból a célból adják el, hogy a vételárból új ingatlant vegyenek, akkor a helyi jegyzőtől lehet kérni, hogy a szocpol-visszafizetési kötelezettséget (amely egyébként ilyenkor automatikusan életbe lépne) függessze fel – házépítésnél 3, lakásvásárlásnál 1 évre. Ez alatt kell beköltözni az új ingatlanba, a jegyző pedig intézkedik arról, hogy a jelzálogot, az elidegenítési és terhelési tilalmat az új ingatlanra a földhivatal vezesse át – ahol az az eredeti határidőig érvényben marad.

Mi számít új lakásnak, háznak?

Az a 2008. július 1-jén vagy később kiadott építési engedéllyel rendelkező összkomfortos lakás számít új ingatlannak, amely a kérelem benyújtásakor használatbavételi engedéllyel – vagy a használatbavétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal – rendelkezik.

Milyennek kell lennie az új lakásnak/háznak?

A támogatás felhasználásával vásárolt új lakás hasznos alapterületének legalább 60, az új háznak legalább 90 négyzetméternek kell lennie. (Ez azt is jelenti, hogy önmagában a 10 milliós támogatásból szinte lehetetlen teljesíteni ezt a feltételt, tehát önerőre – meglevő használt lakás eladásából származó bevételre vagy más megtakarításra – vagy hitelre lesz szükség.) Az új ingatlan árára viszont nincs megkötés. A jelenlegi ingatlan bővítése nem számít új lakásnak/háznak, arra a CSOK használt lakásra vonatkozó másik kedvezményei vonatkoznak (vagyis 10+10 millió forintot a bővítésre nem lehet kapni).

Milyen energetikai tanúsítás vonatkozik az új lakásra?

A 10+10 milliós konstrukciónál ez nincs külön kikötve, valószínűleg azért, mert az összeg csak új építésű ingatlanra használható, ezeknek pedig legalább „C” tanúsítással kell bírniuk, másképp nem kapnak rá építési engedélyt.

Kinek jár a 10 millió forintos állami kamattámogatásos hitel?

Annak, aki a 10 milliós támogatást igénybe veszi (vagyis a fenti feltételeknek megfelel), és még hitelképesnek is minősül egy olyan kereskedelmi banknál, amelyik a programban majd részt vesz. Aki tehát hitelfelvételben is gondolkodik, annak már most érdemes lehet a bankoknál tájékozódnia arról, hogy a neki szükséges összeget (legfeljebb 10 millió forintot) általánosságban megkaphatja-e.

A bankok jelzései szerint leghamarabb január végétől, de inkább februártól lesznek képesek a 10 milliós hitelről érdemben információt adni, addig az érdeklődők legfeljebb arról tájékozódhatnak, hogy a jelenlegi vagyoni helyzetük alapján általában mennyire hitelképesek – egyáltalán lesz-e esélyük a kölcsönt felvenni.

Mennyire kedvezményes ez a hitel?

Az állam azt garantálja, hogy a korábbi otthonteremtési támogatásnál 3 százalékponttal alacsonyabb kamatra adja a hitelt annak, aki a legfeljebb 10 millió forintot 25 évre veszi fel. A 3 százalékos előnyt 5 éves periódusokra lebontva kell érteni, vagyis a hitelfelvételtől kezdve az első 5 évben nem változik a kamat (a mostani feltételek mellett 2-3 százalék körüli kamattal lehet kalkulálni), utána pedig úgy módosulhat, hogy a 3 százalékos kedvezmény megmarad (tehát ha időközben a viszonyítási alap emelkedik vagy csökken, akkor ennek a hitelnek a kamata is nő vagy csökken, de csak ötévenként).

És ha már most is van lakáshitele a családnak?

Ez alapvetően nem gátja a támogatás és az újabb hitel felvételének, csak a meglévő hitellel együtt is hitelképesnek kell bizonyulni az adott banknál (megfelelő fedezetet és/vagy jövedelmet kell igazolni).

A rendelet ugyanakkor leszögezi, hogy a 10 milliós támogatást csak azok kaphatják meg, akiknek a központi hitelinformációs rendszer adatai szerint nincs tartozásuk, vagy legalább egy éve rendezték azt. Tehát ha a család bármelyik tagja bármilyen hitellel elmaradásban van, akkor nem kaphatják meg a támogatást, és ennek következtében a kedvezményes hitelért sem folyamodhatnak. Ha pedig rendezik ezt az elmaradást, akkor egy évet mindenképpen várniuk kell, amíg beadhatják az igénylésüket.

El lehet adni a jelzáloghitellel terhelt lakást, hogy a 10+10 milliós konstrukcióba be lehessen szállni?

Ez már nem a CSOK és a 10+10 millió forintos program részletkérdése. Ha a család hitellel terhelt ingatlanban lakik, és el akarja adni az önerő biztosítása céljából, akkor a hitelező bankjával kell egyeztetnie a kölcsön lezárásának lehetőségéről – amelynek részletei erősen függhetnek az adott konstrukciótól. A korábbi hitelkiváltásos tapasztalatok alapján a bankok nagyon nehezen engedik el a jelenlegi ügyfeleiket, mindenképpen abban lesznek érdekeltek, hogy az ügyfél az újabb 10 millió forintos hitelt is tőlük igényelje.

Munkanélküli is kaphat támogatást?

Nem, mert az igényléshez legalább 2 éve tb-biztosítottnak kell lenni, és ezen belül az igényléskor gyakorlatilag 180 napos (legfeljebb 15 napra megszakított) munkaviszonyt is igazolni kell.

Közmunkás kaphat támogatást?

Csak akkor, ha a 2 éves tb-biztosítotti viszonyt igazolni tudja, és ezen belül az igénylés időpontja előtti 180 napban már nem volt közmunkás. Ha viszont az elmúlt fél évben bármikor közmunkásként foglalkoztatták, akkor egyrészt munkát kell találnia, másrészt meg kell várnia, amíg a közmunkából való kilépése után 180 nap eltelik, és csak utána igényelheti a támogatást. Viszont a külföldi munkavállalás is egyenértékű a belföldivel, vagyis ha valaki külföldön dolgozott 180 napon át az igénylés előtt, ő is kérheti a pénzt.

Büntetett előéletű kaphat támogatást?

Nem, az igényléshez erkölcsi bizonyítványt is be kell mutatni.

Mi történik, ha nem teljesül a 3 gyerekre vonatkozó vállalás?

A szabályok különbséget tesznek abban, hogy a támogatást felvevő önhibáján kívül vagy önhibájából nem tudta-e időre igazolni a három gyerek megszületését. Az önhibán kívüli szabályok ugyanazok, mint korábban a szocpolnál és általában a CSOK-nál, vagyis nem kell visszafizetni a felvett támogatást ha:

  • a házastársak egyike meghal
  • a házastársak az egyikük megváltozott munkaképessége miatt nem vállalják a gyereket
  • a gyerek a terhesség 24. betöltött hetét követően halva születik
  • az első gyerek – külön rendeletekben meghatározott – fogyatékossággal születik
  • a pár meddőnek bizonyul, vagyis öt lombikbébi kísérlete sem sikerül, vagy egészségügyi okokból eleve nem alkalmas a lombikprogramban való részvételre

Ha viszont ezek egyike sem áll fenn, akkor a támogatás összegét 60 napon belül vissza kell fizetni, kamatostul, ez esetben a jegybanki alapkamat ötszörösével növelten.

Hol lehet igényelni a 10+10 millió forintot?

Egy olyan banknál, amelyik foglalkozik (majd) ezzel. Akkor is a bankhoz kell fordulni, ha a család csak támogatást kér, és hitelt nem, de ebben az esetben elbírálási díjat szoktak felszámolni, amelynek értéke legfeljebb 30 ezer forint lehet.

Mikor lehet kérni a 10 milliót?

Új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 120 napon belül, lakásépítéskor a használatbavételi engedély (vagy a használatbavétel tudomásul vételét) megelőzően lehet igényelni az új, megemelt családi otthonteremtési kedvezményt.

forrás link:

http://hvg.hu/kkv/20160105_A_fel_orszagot_ez_hozza_lazba_10_millios

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük